خانه / اخبار مالزی / احزاب مخالف دولت مالزی خواستار پیگیری پرونده انور ابراهیم شدند

احزاب مخالف دولت مالزی خواستار پیگیری پرونده انور ابراهیم شدند

بیا تو مالزی -

حزاب مخالف دولت مالزی خواستار پیگیری پرونده انور ابراهیم رهبر ائتلاف اپوزیسیون از طریق مجاری قانونی این کشور شدند…به گزارش روز جمعه خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رهبران دو حزب مخالف پاس و داپ روز گذشته با تاکید بر لزوم رسیدگی به اتهامات اخیر انور ابراهیم از طریق مجاری قانونی، همچنین توافق کردند که به ائتلاف اپوزیسیون این کشور همچنان پایبند باشند.
بنا به این گزارش، لیم کوان انگ، دبیر کل حزب داپ در گفت وگو با خبرنگاران اظهارداشت: اتهامات مطروحه علیه انور ابراهیم هنوز اثبات نشده و لازم است که این موارد بدون هیچگونه پیشداوری تنها از طریق سیستم قضایی مالزی پیگیری شود.
رئیس شاخه جوانان حزب اسلامی پاس نیز با اشاره به سابقه انور ابراهیم گفت: انوردر دوره قبلی نیز هنگامی که با اتهام فساد مواجه و به زندان محکوم شد، همچنان توانست خود را به عنوان یک رهبر مردمی حفظ کند.
صلاح الدین ایوب با بی تاثیر خواندن اتهامات وارده علیه انور ابراهیم افزود: در زمان حاضر هیچ تغییری در موضع حزب پاس در این خصوص و نیز تعهد آن به ائتلاف اپوزیسیون ایجاد نشده است.
به گفته وی، تنها خواسته احزاب اپوزیسیون این است که این پرونده بدون هیچ سیاسی کاری روند قضایی خود را طی کند.
ب‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌ ‌ای‍رن‍‍ا، ‌ان‍ور ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ اوایل ماه جاری میلادی از سوی یک جوان 23 ساله ب‍ه‌ د‌اش‍ت‍ن‌ ر‌اب‍طه‌ ‌غ‍ی‍ر ‌اخ‍لاق‍‍ی‌ ج‍ن‍س‍‍ی‌ م‍ت‍‍ه‍م‌ شد.
به دنبال این اتهام، پلیس کوالالامپور تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد و پرونده وی در زمان حاضر در مرکز پلیس در دست بررسی است.
‌ان‍ور ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ر‌ه‍ب‍ر ‌اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ و ق‍درت‍م‍ن‍دت‍ری‍ن‌ رق‍ی‍ب‌ ح‍زب‌ ح‍‍اک‍م‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ی‍ک‍ب‍‍ار دی‍گ‍ر ن‍ی‍ز درت‍‍اری‍خ‌ 14 ‌آوری‍ل‌ 1999 م‍ی‍لاد‌ی‌ ب‍ه‌ ‌ات‍‍ه‍‍ام‌ ف‍س‍‍اد م‍‍ال‍‍ی‌ و ‌اخ‍لاق‍‍ی‌ ‌از س‍و‌ی‌ د‌ادگ‍‍اه‌ ک‍و‌الالام‍پ‍ور ب‍ه‌ ‌ان‍ف‍ص‍‍ال‌ ‌از خ‍دم‍ت‌، ش‍ش‌ س‍‍ال‌ زن‍د‌ان‌ و دوس‍‍ال‌ م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ ‌از ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ م‍ح‍ک‍وم‌ ش‍ده‌ ب‍ود.
و‌ی‌ ‌ازج‍م‍ل‍ه‌ ن‍زدی‍ک‍ت‍ری‍ن‌ و ب‍‍ا ن‍ف‍وذت‍ری‍ن‌ ‌اف‍ر‌اد در ن‍زد م‍‍ا‌ه‍‍ات‍ی‍رم‍ح‍م‍د ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر س‍‍اب‍ق‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍د و ت‍‍ا پ‍ی‍ش‌ ‌از م‍ح‍ک‍وم‍ی‍ت‌ ‌از س‍و‌ی‌ د‌ادگ‍‍اه، س‍م‍ت‌ م‍‍ع‍‍اون‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر‌ی‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ ر‌ا در ‌اخ‍ت‍ی‍‍ار د‌اش‍ت.
‌ان‍ور ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر س‍م‍ت‌ م‍ش‍‍اور ح‍زب‌ ‌اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ پ‌.ک‌.‌آر. ک‍ه‌ ر‌ه‍ب‍ر‌ی‌ ‌آن‌ ر‌ا ‌ه‍م‍س‍ر و‌ی‌ ب‍ر‌ع‍‍ه‍ده‌ د‌ارد، ‌از س‍و‌ی‌ ‌اح‍ز‌اب‌ مخالف داپ و پاس‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ر‌ه‍ب‍ر‌ی‌ ‌ائ‍ت‍لاف‌ ح‍زب‍‍ی‌ ‌اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

نایب قهرمانی تنیسور نوجوان ایرانی در آسیا

بیا تو مالزی - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب