سه شنبه , 6 اسفند 1398
خانه / اخبار ایران / با تحقیقات حفاظت محیط زیست هرمزگان علت مرگ دلفینها مشخص شد

با تحقیقات حفاظت محیط زیست هرمزگان علت مرگ دلفینها مشخص شد

بیا تو مالزی -

صیادها عامل مرگ دلفین ها…

• رئیس اداره كل محیط زیست استان هرمزگان: بر اساس بررسى كارشناسى، تحقیق و پرس و جوى محلى و گزارش موثق كارشناسان و مخبران مشخص شد كه كشتى صید صنعتى موجب كشته شدن ۷۹ دلفین شده است.
• صیادان موظفند دلفین یا هر پستاندار دریایى یا آبزى بلا استفاده را به سرعت از تورهاى صیادى، جدا و در دریا رها كنند، اما برخى از صیادان براى رهاسازى بدون دردسر به ضرب و جرح حیوانات مى پردازند.
• در برخى از لاشه هاى دلفین ها جاى چنگك باقى مانده استد.

گروه اجتماعى ـ محسن جندقى: با وجود این كه علت مرگ و میر ۷۹ دلفین كه در اواخر شهریورماه در سواحل خلیج فارس پیدا شدند مشخص شد، اما خبرمرگ ۷۳ دلفین دیگر كه چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست را با معماى جدیدى مواجه كرد.

دلفین هایى كه در شهریورماه مرده بودند، از گونه معمولى بوده و به نوعى بومى خلیج فارس محسوب مى شدند اما ۷۳ دلفین دیگر كه اخیراً از بین رفته اند از گونه «stritd» هستند كه تاكنون در خلیج فارس و دریاى عمان دیده نشده اند. براساس همین گزارش علت مرگ و میر دسته جمعى ۷۹ دلفین دخالت انسان تشخیص داده شده است و به نوعى این دلفین ها كشته شده اند اما علت مرگ دلفین هاى اخیر را كارشناسان خودكشى تشخیص داده اند.

* آثار ضرب و جرح

پس از گذشت ۳۵ روز از مرگ دسته جمعى ۷۹ دلفین در بندر جاسك علت این حادثه دخالت انسان تشخیص داده شد. مهرداد كتال محسنى رئیس اداره حفاظت محیط زیست استان هرمزگان در این باره به «ایران» گفت: «وقتى گزارش مرگ دسته جمعى ۷۹ دلفین به دست ما رسید، حدود ۴ روز از كشته شدن آنها گذشته بود. با این وجود از لاشه دلفین ها نمونه بردارى كردیم تا احتمال آلودگى دریا را مورد بررسى قرار دهیم اما براساس بررسى كارشناسى، تحقیق و پرس وجوى محلى و گزارش موثق كارشناسان و مخبران مشخص شد كه كشتى صید صنعتى موجب كشته شدن ۷۹ دلفین شده است. آثار ضرب و جرح نیز در برخى نمونه ها دیده شده است و حتى جاى چنگك در بعضى دلفین ها باقى مانده است.»

با این وجود چرا باید صیادان اقدام به ضرب و جرح دلفین ها كنند؟ كتال محسنى در این باره توضیح مى دهد: «كشتى هاى صیادى صنعتى به روش «پورساینر» ماهیگیرى مى كنند. به این صورت كه وقتى ماهیان تن به صورت گله اى دیده مى شوند دورتادور آن را تور پهن مى كنند و تورها از زیر به هم بسته مى شوند. در این هنگام امكان دارد دلفین ها یا پستانداران دیگر در تورها گرفتار شوند كه وظیفه صیادان رهاسازى سریع آنهاست اما برخى از صیادان به این مسأله توجه نمى كنند و حتى براى رهاسازى بدون دردسر به ضرب و جرح آنها مى پردازند و بعد از كشته شدن به درون دریا انداخته مى شوند.»

محمدباقر نبوى مدیركل دفتر زیست دریایى سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره مى گوید: «یكى از احتمال هاى قوى ما در حادثه اول، دخالت كشتى هاى صیادى بود كه ثابت شده است دلفین ها ناخواسته در تورهاى صیادى صنعتى گرفتار مى شوند كه مسئولان كشتى هاى صیادى باید به سرعت آنها را رها كنند. با كمك سازمان هاى مربوط در تلاش هستیم كه عوامل این حادثه را شناسایى كنیم.»

* معماى ۷۳
با وجود این كه علت مرگ و میر ۷۹ دلفین مشخص شد مسئولان محیط زیست با معماى جدیدى مواجه شدند. ۷۳ دلفین كه غیربومى هم محسوب مى شوند، اقدام به خودكشى كرده اند به طورى كه حتى تلاش مردم براى بازگرداندن آنها بى فایده بوده است. البته در گزارش هاى اولیه آثار جرح در پوزه دلفین ها مشخص شده اما احتمال داده مى شود كه هجوم دلفین ها به ساحل موجب به وجود آمدن جراحت در آنها شده است. محسنى در این باره مى گوید: «علت مرگ و میر ۷۳ دلفین اخیر خودكشى بوده است كه عواملى چون تغییرات زیستگاه، تغییرات شرایط مغزى، تغییرات اندام هاى داخلى و… در این تصمیم دلفین ها مؤثر است. براى كسب اطلاعات بیشتر نمونه هایى را براى دفتر دریایى دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى تهران و دفتر تنوع زیستى سازمان حفاظت محیط زیست فرستادیم. همچنین سازمان دامپزشكى از لاشه هاى دلفین ها نمونه بردارى كرد تا آنها نیز تحقیقات خود را انجام دهند.»

امید صدیقى قائم مقام دفتر زیست دریایى سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره مى گوید: «با وجود این كه آثار جرح در پوزه دلفین ها مشاهده شده اما خودكشى آنها محرز است. البته براى این كه بتوانیم مانند مرگ ۷۹ دلفین، علت حادثه اخیر را اعلام كنیم احتیاج به بررسى هاى بیشتر داریم. البته براى پى بردن به این موضوع همكارى سازمان ها و ارگان هاى مربوط اجتناب ناپذیر است. در پى رخ دادن این حوادث سازمان حفاظت محیط زیست، تیم كارشناسى خود را روانه منطقه كرده است و تیم كارشناسى اداره محیط زیست استان هرمزگان نیز براى ارائه گزارش به تهران آمده تا از آخرین وضع این حادثه مطلع شویم.»

*خودكشى دلفین ها مانند مهاجرت پرندگان
خودكشى دلفین ها عوامل گوناگونى دارد، اما هنوز هیچ كس نمى داند كه چرا آنها به طور دسته جمعى دست به این كار مى زنند. محسنى در این باره مى گوید: «هیچ كس از علت اصلى مهاجرت پرندگان اطلاع ندارد. خودكشى دلفین ها در تمام نقاط آبى دنیا اتفاق مى افتد. تاكنون علت این تصمیم مشخص نشده و همین به معما تبدیل شده است.»
۷۳ دلفین كه خودكشى كرده اند به هیچ وجه حاضر نبودند كه به حیات خود ادامه دهند؛ چرا كه چندین دلفین كه زنده بودند به دریا بازگردانده شدند اما آنها خودشان به ساحل برمى گشتند.

* پرونده مفتوح كشتار دلفین ها
هنوز پرونده قضایى آن كشتى صیادى كه در سال ۱۳۸۳ موجب كشته شدن ۶۲ دلفین شد مفتوح و در مراجع قضایى در حال پیگیرى است. با محرز شدن مرگ و میر ۷۹ دلفین به وسیله كشتى صیادى صنعتى نیز از سوى دفتر حقوقى اداره كل محیط زیست استان هرمزگان شكایتى تنظیم خواهد شد. محسنى در این باره بیشتر توضیح مى دهد: «این گونه پرونده ها زمان بر است؛ چرا كه باید عامل یا عوامل حوادث مشخص شود. براى این كه این مسأله در مراجع قضایى مطرح شود باید بررسى ها كامل گردد.»
احمدعلى محسن زاده معاون حقوقى و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره مى گوید: «این گونه پرونده ها در استان ها تشكیل و پیگیرى مى شود. تاكنون اقدامى براى تشكیل پرونده درباره مرگ و میر دسته جمعى دلفین ها صورت نگرفته است اما با تكمیل پرونده در استان هرمزگان این موضوع در مراجع قضایى مطرح خواهد شد.»

* جلسه فوق العاده
تردیدى نیست كه مرگ و میر دلفین ها در روزهاى اخیر مسأله مهمى است كه بار دیگر تمام نگاه ها را به سوى محیط زیست كشانده است.
بعدازظهر روز گذشته جلسه فوق العاده اى با حضور فاطمه واعظ جوادى رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمد باقر نبوى مدیركل دفتر زیست دریایى وى، دلاور نجفى معاون محیط زیست طبیعى سازمان، نظامى رئیس سازمان شیلات و طاهرى رئیس سازمان بنادر و كشتیرانى برگزار شد. در این جلسه گزارشى از آخرین وضع مرگ دسته جمعى دلفین ها و عوامل به وجود آمدن این حادثه ارائه شد.قطعاً سازمان هایى مثل شیلات و بنادر و كشتیرانى مى توانند از به وجود آمدن حوادث مشابه جلوگیرى كنند.

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

رییس‌جمهور: ایران برای گسترش روابط با مالزی آماده است

بیا تو مالزی - رئیس جمهور در دیدار “ماهاتیر محمد” نخست وزیر مالزی تاکید کرد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 19 =

قالب