خانه / تبلیغات در بیا تو مالزی
تبلیغات در وب سایت بیا تو مالزی

تبلیغات در بیا تو مالزی

شرایط بسته های تبلیغاتی در وب سایت بیا تو مالزی به شرح زیر می باشد.

تبلیغات در ستون کناری

 • سایز بنر ۳۰۰x۲۰۰
 • تکرار در تمامی صفحات
 • مدت ۱ ماه در همه صفحات وب سایت   RM۱۰۰
 • مدت ۳ ماه در همه صفحات وب سایت   RM۲۵۰
 • مدت ۶ ماه در همه صفحات وب سایت   RM۵۵۰
 • مدت ۱ سال در همه صفحات وب سایت RM۱۰۰۰
تبلیغات در بالای اخبار

 • سایز بنر ۷۲۰x۹۰
 • تکرار در تمامی صفحات
 • مدت ۱ ماه در همه صفحات وب سایت   RM۲۰۰
 • مدت ۳ ماه در همه صفحات وب سایت   RM۵۰۰
 • مدت ۶ ماه در همه صفحات وب سایت   RM۱۰۰۰
 • مدت ۱ سال در همه صفحات وب سایت RM۱۵۰۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.


[recaptcha class:contact-form]

 

قالب