جمعه , 3 خرداد 1398
خانه / اخبار مالزی / رهبر اپوزیسیون مالزی به دپارتمان اسلامی فدرال کشور متوصل شد

رهبر اپوزیسیون مالزی به دپارتمان اسلامی فدرال کشور متوصل شد

بیا تو مالزی -

رهبر ائتلاف اپوزیسیون مالزی دادخواستی در خصوص اتهامات مطروحه علیه وی به دپارتمان اسلامی فدرال (دارالفتوی) این کشور تحویل داد…ه گزارش روز پنج شنبه خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، انور ابراهیم روز گذشته به همراه وکیل و چند تن از نمایندگان پارلمان این کشور اظهاریه خود مبنی بر مصداق یافتن قانون اسلامی "قذاف"(QAZAF) به اتهامات مطروحه علیه وی در خصوص انحراف جنسی را تحویل دپارتمان اسلامی فدرال این کشور داده است.

بنا به این گزارش ، بر اساس قانون اسلامی قذاف ، محمد سیف البخاری اذلان شاکی اصلی پرونده انور که وی را به داشتن رابطه غیر اخلاقی جنسی با خود متهم کرده است باید چهار شاهد عینی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد.
به گزارش ایرنا ، انور ابراهیم ‍معاون سابق نخست وزیر مالزی اوایل ماه جاری میلادی از سوی یک جوان 23 ساله ب‍ه‌ د‌اش‍ت‍ن‌ ر‌اب‍طه‌ ‌غ‍ی‍ر ‌اخ‍لاق‍‍ی‌ ج‍ن‍س‍‍ی‌ م‍ت‍‍ه‍م‌ شده است.
به دنبال این اتهام ، پلیس کوالالامپور تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد.

‌ ان‍ور‌ ، ق‍درت‍م‍ن‍دت‍ری‍ن‌ رق‍ی‍ب‌ ح‍زب‌ ح‍‍اک‍م‌ ‌مالزی ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ی‍ک‍ب‍‍ار دی‍گ‍ر ن‍ی‍ز درت‍‍اری‍خ‌ 14 ‌آوری‍ل‌ 1999 م‍ی‍لاد‌ی‌ ب‍ه‌ ‌ات‍‍ه‍‍ام‌ ف‍س‍‍اد م‍‍ال‍‍ی‌ و ‌اخ‍لاق‍‍ی‌ ‌از س‍و‌ی‌ د‌ادگ‍‍اه‌ ک‍و‌الالام‍پ‍ور ب‍ه‌ ‌ان‍ف‍ص‍‍ال‌ ‌از خ‍دم‍ت‌ ، ش‍ش‌ س‍‍ال‌ زن‍د‌ان‌ و دو س‍‍ال‌ م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ ‌از ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ م‍ح‍ک‍وم‌ ش‍ده‌ ب‍ود.

و‌ی،‌ ‌ازج‍م‍ل‍ه‌ ن‍زدی‍ک‍ت‍ری‍ن‌ و ب‍‍ا ن‍ف‍وذت‍ری‍ن‌ ‌اف‍ر‌اد به م‍‍ا‌ه‍‍ات‍ی‍ر م‍ح‍م‍د ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر س‍‍اب‍ق‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍د و ت‍‍ا پ‍ی‍ش‌ ‌از م‍ح‍ک‍وم‍ی‍ت‌ ‌از س‍و‌ی‌ د‌ادگ‍‍اه ، س‍م‍ت‌ م‍‍ع‍‍اون‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر‌ی‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ ر‌ا در ‌اخ‍ت‍ی‍‍ار د‌اش‍ت.
‌ ان‍ور ابراهیم ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر س‍م‍ت‌ م‍ش‍‍اور ح‍زب‌ ‌اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ "پ‌.ک‌.‌آر" ک‍ه‌ ر‌ه‍ب‍ر‌ی‌ ‌آن‌ ر‌ا ‌ه‍م‍س‍ر و‌ی‌ ب‍ر‌ع‍‍ه‍ده‌ د‌ارد ، ‌از س‍و‌ی‌ ‌اح‍ز‌اب‌ مخالف داپ و پاس‌ ‌مالزی ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ر‌ه‍ب‍ر‌ی‌ ‌ائ‍ت‍لاف‌ ح‍زب‍‍ی‌ ‌اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

مالزی 61 ساله شد

بیا تو مالزی - مردم مالزی جمعه در حالی شصت و یکمین سالروز تولد این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 5 =

قالب