خانه / تبلیغات در بیا تو مالزی
تبلیغات در وب سایت بیا تو مالزی

تبلیغات در بیا تو مالزی

شرایط بسته های تبلیغاتی در وب سایت بیا تو مالزی به شرح زیر می باشد.

تبلیغات در ستون کناری

  • سایز بنر ۳۰۰x۲۰۰
  • تکرار در تمامی صفحات
  • مدت ۱ ماه در همه صفحات وب سایت   ۲۵ دلار
تبلیغات در بالای اخبار

  • سایز بنر ۷۲۰x۹۰
  • تکرار در تمامی صفحات
  • مدت ۱ ماه در همه صفحات وب سایت   ۳۵ دلار

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

قالب