خانه / اخبار ایران / نکاتی درباره کشتار وحشیانه یک خرس +فیلم

نکاتی درباره کشتار وحشیانه یک خرس +فیلم

بیا تو مالزی -

جنایتی بدتر از آنچه در این فیلم سیاه دیده می شود برای حیات وحش متصور نیست. آیا واژه «حداکثر مجازات» اینجا کاربردی خواهد داشت؟ یا طبق روال مرسوم، با درخواست تجدید نظر و پیگیری و مظلوم نمایی و فراموشی رسانه ها، خاطی به حداقل مجازات محکوم خواهد شد؟ اصولا آیا چنین فردی باید حق بازگشت به طبیعت را داشته باشد؟ و باید بتواند گاو و گوسفندش را در مناطق حفاظت شده و ممنوعه بچراند؟ و تفنگ به دست بگیرد؟ و بکشد؟ و خاطرات مردانگی اش را در برخورد با خرس و رهایی از دادگاه و محاکمه برای دیگران تعریف کند؟ و از جثه بزرگ خرس مادر بگوید؟ و از جذابیت کشتن خرس داستان ها بسازد؟

دیده بان حقوق حیوانات: بلوتوث سیاه! این بار نه برای ناموس و خانواده و جامعه، که برای حیات وحش و طبیعت ایران زمین؛ نه توسط فریب خوردگان ماهواره و شبکه های ضد فرهنگی و شیطان پرست و رمال، که توسط پاک ترین اقوام و ساده ترین مردمان کشور؛ نه از سر لذت و کامیابی و نیاز، که از نادانی و بی اطلاعی و مدیریت غلط.

_____________________________________________________________

{wmv width=”320″ height=”240″}Backup/bear-killer{/wmv}

فیلم کشتار ناجوانمردانه ماده خرس و دو توله کوچکش
_____________________________________________________________

 

سالهاست به مدد تکنولوژی و موبایل های با قابلیت فیلمبرداری، جنایات خاموش، قابل رویت و استناد شده اند. همانطور که متجاوزین به ناموس جامعه، از اقدامات شنیع خود فیلمبرداری می کنند، متجاوزین به حق حیات وحش این مرز و بوم نیز تصاویری را بر حافظه تلفن های خود ثبت می کنند که رعشه بر تن بیننده می اندازد. اگر در حیطه تجاوز به عنف، رهگیری و شناسایی سریع انجام می شود، در حیطه حیوانات و حیات وحش و محیط زیست شرایط دقیقا بر عکس است. اینجا نه تنها برخورد ها به کاهش جنایت ختم نشده، که باعث جری تر شدن جانیان طبیعت نیز شده است.

ضجه های معنی دار توله خرسی معصوم

اگر توان دیدن فیلم را داشتید، در جای جای فیلم ضجه های توله خرس هایی را شنیده اید که مادرشان به قتل رسیده و شکم کوچکشان با قساوت دریده شده؛ اما هنوز خون آلود و با  روده هایی بیرون آمده راه می روند و در جستجوی حمایتی ناممکن دور مادر می گردند. می گردند و ضجه می زنند و مِهر رفته اش را طلب می کنند. ضجه هایی انسانی از توله هایی که سهم اندکشان از دنیای نامردی ها، چند بار دیدن خورشید است و شکمی دریده و مادری مرده.

جریمه های چند صد هزار تومانی برای جنایات میلیونی

اگر قرار باشد باز هم به رسم گذشته عمل شود، این بار هم سه جانی جریمه ۷۰۰ هزار تومانی خواهند داد و خواهند رهید. تفنگشان باز پس داده خواهد شد و آماده خواهند بود برای جنبنده بعدی، جنبنده ای که پوست قاچاقش میلیون میلیون خرید و فروش می شود. آیا این شکل برخورد جنایتی اینچنین را تبدیل به فعالیتی سود ده نمی کند؟ وقتی قنداق تفنگ قاتل، از جریمه این جنایت قیمتی تر است، هر تفنگ به دستی با دیدن حیوانی که پوستی گران بها به تن دارد ترغیب به شلیک خواهد شد. بهانه نجات رمه و گاو و گوسفند هم که تا کنون محکمه پسند بوده و رهاننده جانی از زندان.

ثبت حد اقل مجازات برای اکثر جنایات

جنایتی بدتر از آنچه در این فیلم سیاه دیده می شود برای حیات وحش متصور نیست. آیا واژه «حداکثر مجازات» اینجا کاربردی خواهد داشت؟ یا طبق روال مرسوم، با درخواست تجدید نظر و پیگیری و مظلوم نمایی و فراموشی رسانه ها، خاطی به حداقل مجازات محکوم خواهد شد؟ اصولا آیا چنین فردی باید حق بازگشت به طبیعت را داشته باشد؟ و باید بتواند گاو و گوسفندش را در مناطق حفاظت شده و ممنوعه بچراند؟ و تفنگ به دست بگیرد؟ و بکشد؟ و خاطرات مردانگی اش را در برخورد با خرس و رهایی از دادگاه و محاکمه برای دیگران تعریف کند؟ و از جثه بزرگ خرس مادر بگوید؟ و از جذابیت کشتن خرس داستان ها بسازد؟

جریمه نقدی، غیر آموزنده و ناتوان از بازدارندگی

تا امروز نه جریمه ای باعث کاهش کشتار حیات وحش شده و نه حتی باعث شده تفنگ به دستان رها شده در طبیعت، جمله ای به اطلاعاتشان بیافزایند. وقتی قاتل خرسی در مرکز ایران، آن را با خرس قطبی اشتباه می گیرد، تمام سیستم آموزشی و زیست محیطی و ارگان های مسوول حیات وحش و محیط زیست باید نگاهی خاص به پشت سر بیاندازند! آیا تمام آنچه باید می شد را انجام داده ایم؟ آیا این فیلم مختصر آموزش، پرورش، اخلاق، قانون، انسانیت، شعور و دانش آموزش داده شده را زیر سووال نمی برد؟

نیت جریمه: کسب مال ناچیز به سود دولت یا اصلاح مجرم؟

شاید وقت آن است که بپرسیم نیت اصلی محکمه و محاکمه چیست؟ واریز مال اندک به خزانه دولت؟ اخذ ضرر و زیان وارده به طبیعت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست؟ تنبیه مجرم؟ آگاه کردن جامعه؟ یا… پیشگیری از تکرار جرم؟

مبالغ اندک جریمه و تنبیهات قابل صرف نظر کردن در حیطه محیط زیست و حیات وحش، نه هدف است و نه برای رسیدن به هدف، مفید. نه مجرمی با پرداخت چنین جرایمی اصلاح خواهد شد و نه سایرین درس عبرت خواهند گرفت. شرایط فعلی همه را برای تجاوز به حقوق حیوانات و محیط زیست جری تر خواهد کرد.

داشتن اسلحه عادی تر از چوبدستی!

حداکثر مجازات حمل و نگهداری سلاح گرم به عنوان محاربه اعدام است. افراد زیادی مجوز حمل سلاح دارند و بسیاری هم بدون چنین مجوزی مسلحند. در موارد متعددی، حتی افراد مجاز که از نظر روانی هم تست شده اند، به خاطر مسایل ناموسی اسلحه می کشند و همسر و فرزند خویش را به گلوله می بندند. ضاهرا دسترسی به اسلحه چندان هم سخت نیست. رسیدن به سن قانونی و پایان خدمت سربازی شاید سخت ترین شرایط آن باشند. هرچند که خواندن صفحه حوادث روزنامه ها، شرایط راحت تری را برای خرید قاچاق اسلحه معرفی می کند.

بی اطلاعی از اسلحه های موجود

سالها پیش قرار بود اسلحه های غیر مجاز تحویل شوند و هیچ سلاح بی مجوزی باقی نماند. اخبار رسانه ها از عدم موفقیت این طرح می گوید و البته اتفاقات شنیع زیست محیطی نیز موید این مطلب است. سلاح به دستانی که از شلیک به ارزشمند ترین حیوانات نیز باکی ندارند و هیچ بانک اطلاعاتی دقیقی هم از اعمال آنها در دست نیست.

و آخر اینکه جریمه فرهنگی موثرتر از جرایم بی اثر مالی

برای فردی که نمی داند، جریمه مادی دانایی به ارمغان نخواهد آورد. راه حل ندانستن، آموزش است و تقدیم دانش. اگر این قاتل خرس ها سفری به تهران داشته باشد و یک هفته میهمان گروه های فعال حقوق حیوانات و محیط زیست باشد، ارزش حیواناتی که جانشان را گرفته بهتر درک کند. حیواناتی که طبیعت گردان برای دیدنش حاضرند بیش از جریمه این کشتار نابخردانه هزینه کنند تا صاحب فقط یک عکس آنها شوند و خاطره دیدارش را در زیستگاه طبیعی، عمری به دوش کشند. در کنار جرایم قانونی و جبران ضرر و زیان وارده به طبیعت، محکوم شدن نادان به دانستن مفیدترین کاری است که برای جلوگیری از تکرار این جنایت می توان انجام داد.

شاید جالب ترین حکم قضایی در این زمینه، حکم دادگاه شیراز باشد برای مجرمی که الاغی را به جرم خوردن محصولات جالیزش آتش زده بود: حفظ کردن ۵۰ حدیث در زمینه حقوق حیوانات و قبول شدن در امتحان آن!

دیده بان حقوق حیوانات، جهت آموزش این فرد و مجرمین مشابه اعلام آمادگی می کند و سایر گروه های فعال حیات وحش و حقوق حیوانات را نیز جهت اعلام آمادگی فرا می خواند.

پیکر ماده خرس کشته شده

شکارچی در حال فیلمبرداری...

... و کارگردانی صحنه.

که بچه های زخمی کدام طرف باشند که بهتر در فیلم دیده شوند

 

... و دیگری برای فیلم و عکس یادگاری چگونه سر خرس را بالا بگیرد.

که این افتخار بزرگ چگونه بهتر(!) در فیلم دیده شود

می داند چطور یک حیوان زخمی را به دست بگیرد...

می داند چطور یک حیوان زخمی را به دست بگیرد...

می داند چطور خرسی را از گوش بلند کند...

بچرخاند...نمایش دهد...و...

پرتاب کند

خدایی هست

خدایی هست که این دست های رو به آسمان را می بیند

و بی شک، این صحنه را نیز خواهد دید. طلب مظلومانه مهر مادری...

با فشردن سری کودکانه به سینه ای ستبر و بی جان...

منبع : دیده بان حقوق حیوانات – ایران (www.arw.ir)

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

رییس‌جمهور: ایران برای گسترش روابط با مالزی آماده است

بیا تو مالزی - رئیس جمهور در دیدار “ماهاتیر محمد” نخست وزیر مالزی تاکید کرد …

64 دیدگاه

 1. اینا آدمای وحشی هستند که رحم به توله خرسه مظلوم نکردن کثافت های آشغال

 2. کسیکه حیوانات در معرض انقراض را بااین قساوت وبیرحمی سلاخی کر ده وبه ان افتخار میکند قطعاً از کشتن انسان ها نیز ابایی نداردلذ ا اشد مجازات ومحرومیت از حقوق اجتماعی نیز برای این چنین افراد ی لازم است .تازه اگر در معرض انقراض نیز نبودند این عمل وحشیانه، وافکار عمومی را جریحه دار کرده این افراد باید به مردم معرفی شوند.

 3. این عمل وحشیانه ،مذموم ودور ازشان انسانیت بوده قطعاًچنین افرادی با انسان ها نیز با این سبوعیت برخورد خواهند کرد لذا اشد مجازات برای این افراد ومحرومیت از حقوق اجتماعی ومعرفی انان به مردم راهکار عدم تکرار چنین فجایعی در حق حیات وحش وحیوانات در معرض انقراض وسایر حیوانات میباشد.

 4. واقعا متاسفم برای ما که هنوز یاد نگرفتیم باید به حقوق حیوانات احترام بگذاریم و شعورمون انقدر یست که بفهمیم از بین رفتن هرکدام از این حیوانات یعنی قدم بر داشتن به سوی نابودی کره خاکی انسانها چرخه غذایی و از همه مهمتر انسانیت و احترام به تمام افریده های خداوند

 5. این موجودات وحشی اسمشون انسان نیست.اگه دست من بود همین بلا رو سر تك تكشون میاوردم

 6. >:(صبر خدا خیلی زیاده حتما جواب میده هیچ موقع خدا بی جواب میزاره

 7. من باشم اینجور آدما رو در جا میکشم>:(

 8. بیچاره اونایی که با خرسا این کارو کردن… خودشون نمیدونن که چه بلایی سره خوشون آوردن! خدا تقاص یه گیاهو میگیره… این حیوونای بی زبون که دیگه جای خود دارن!

 9. سلام من خودم شکارچی هستم ولی این گونه نه به نظر من باید ادم با این دونفر کار خودشان را انجام بدهد که اینقدر کثافتند

 10. دوستار جانوران

  هیچ شکار چی خوب نیست لعنت برپدر و مادر همشون خوب و بد با این جونورای زیبا چکار دارین انشاله که خ بچه هاتون مثل اون شکارای بدبخت کشته بشین

 11. وقتی کشوری تکنیک ساخت هیچ چیزی رو نداشته باشه ولی انواع اسلحه هاس شکاری رو میسازه و میفروشه معلومه که اینجور صحنه هایی هم رخ میده مطمئن باشید که با ادمها هم همین جور رفتار خواهد شد

 12. این آدما جدای از انسانیت و از حیوان بدترن و خیلی خیلی آشغالن کردای کثیف

 13. کسی که خدارو نمیشناسه مخلوقات خدا هم نمی شناسه راجب چی دارین می گین رو زمین داریم خدایی می کنیم بی آنکه به صاحب و مالکش حتی فکر کنیم . همه موجودات از وجود خدا هستند و در وجودشون خدا نهفته است. اینها با خدا هم همین کارو میکنند که کردند. بعد بچه خودشون تب کنه کل عرش خدا رو زیر و رو میکنن. خدایا تو مارو ببخش

 14. پیام از شیراز

  ای ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  الهی بمیرم وای وای و صد وای خدا این مسئولا کاری نمیکنن خودت میدونی اون آدم نماهایی که توی این مملکت تمرگیدن خودشون مثل این بی صفتها هستند وحتی شاید از دیدن این تصاویر خوشنود هم بشن ولی حاشا به قدرت و کرم و عدالتت اگر اینا بدون اجرای عدالت بمونن باید خودت فقط خودت جوری جواب این پیروان شیطان لعین رو بدی که بشه یه داستان واقعی و تا 100 هزار سال دیگه مردم برای هم تعریف کنند آمین
  خدایا هرکسی که به این نامردها در انجام نشدن عدالت کمک کنه نشون بده که دستت بالا تر از همه دست هاست

 15. علی احمد از قزوین

  دیدم ای کاش نمی دیدم اینا ازخدا شرم نکردن

 16. اخه بگو بی پدر و مادر اگه دس خالی میومدی که …………….. میورد جلو چشات

 17. خدا از سر تقصیراتشان نگذرد حیوونای زبون بسته چه گناهی مرتكب شده بودند كه با قصاوت قلب اون حیوونهای آدم نما با چاقو شكمشونو دریدند لعنت خدا بر آنها باد.

 18. لعنت خدا بر آنها باد حیونهای آدم نما

 19. از صمیم قلب آرزو میکنم که ایندو حیوان هرگز رنگ و روی خوشی و سلامتی را نبینند . آمین
  خیلی متاثر و اندوهگین شدم و بخاطر ناله های دو بچه خرس مدتها گریستم لعنت بر ایندو حیوان باد.

 20. اولا عملشون واقعا وحشیانه بود دوما این اتفاق تو لرستان افتاده نه جایی دیگر….به لهجه توجه کنین… لرای خرس خور بی رحم>:(>:(>:(>:(

 21. اداره محیط زیست لرستان باید این کثافت ها رو پیدا کنه و به اشد مجازان محکوم کنه.

 22. خیلی غمگین شدم. فقط همین

 23. Marg baraye in afrad kafi nist…..

 24. خدا لعنتشون بکنه حالم از این ادما به هم میخوره خیلی نامردن

 25. خدا:)لعنتتون بکنه اگه دست من بود زنده زنده میگذاشتمتون جلوی شیر تو قفس ببینید چه حالی میداد پست فطرطهای نامرد

 26. سالاری ازهمدان

  بسیار ناراحت کننده بود همین جاست که یک انسان از یک حیوان همکمتره

 27. :خیلی سنک دل هستیo

 28. از مکافات عمل غافل مشو سزای عمت خویش را می بینید

 29. این وحشیا رو باید کشت

 30. ادم های که از زجر دادن حیوانات لذت می برند باید زجر شان داد

 31. این خرسها غذاتون خوردبودن گوسفند شمارو گشته بودن اخه چرا اشغال چرا چون تفنگ دست هست باید هر کاری بکنی اگرخدا هست که میدونم هست سرت میاد تاروزش

 32. اونها انسان نیستند بلکه فقط قیافه شان شبیه انسان است و از ریگی هم کمترند

 33. باید مجازات شوند این عمل از انسانیت بدور است

 34. یه روزی همین طورخودشو وخانواده شو می کشن

 35. این حرومزاده هارو باید زنده زنده سوزوند بی شرف ها.

 36. خداازسرتقصیراتشون نگذره

 37. من اینارومیشناسم اینا به خونواده خودشونم رحم نمیكنن

 38. اینان انسان نیستند بلکه بیماران رواتی هستند که باید درمان بشوند بابت دیدن فیلم خیلی گریه کردم که چرا خدا قدرتی به اون حیوانات نداد که این بلا رو سر خودش بیاورنند و فرزندانش را جلوی چشمان خودش زجر بدند خیلی روحیم بهم ریخت خدا ازشان نگذره ممنون

 39. >:( کمترین مجازات برای چنین حیوانهای انسان نما انداختن انها به قفسه شیرهاست تا معنای زجر کش شدن رو بفهمن لعنت به کسی که نام اینارو انسان بذاره

 40. عجب خرسی هم بوده..الان یارو احساس میکنه بادست خفش کرده

 41. علیرضاناظوری

  حیف اسم ادم که روی این سنگدلا گذاشتند>:(

 42. سلام این ادمهاخیلی وحشی بودند

 43. خیلی بی خانواده هستن>:(

 44. این آدم ها با عزرایل فرق نمی کنند

 45. >:(>:(>:(>:(خداجوابشان را میدهد

 46. خیلی سنگدل هستند>:(>:(>:(:(

 47. با این افراد باید به شدت بر خورد شود تا درس عبرتی برای دیگران شود

 48. از زندگیشون خیر نبینن

 49. از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست!!!

 50. حرام لقمگی باعث سنگدلی میشود متاسفم برای پدر و مادر این حرام زاده ها

 51. حرام لقمگی باعث سنگدلی میشود متاسفم برای پدر و مادر این حرام زاده ها

 52. با اینکه خودم شکارچی هستم ولی همچین جنایتی رو دور از انسانیت میدونم

 53. اینهارواصالا نمی توان آدم نامید.

 54. از خداوند ارزو دارم چنین افرادی دستم بیفتن

 55. خیلی ناراحت شدم اصلا نمیخوام این لجن ها روی زمین وجود داشته باشن خدا ریشه همشون رو بكنه اینا چه فرقی با صهیونیست ها دارن

 56. عحله نکنید ببینید سر عزیزانشون چه بلایی میاد من که او تصویر را نمی خوام ببینم شما چه طور؟

 57. پارسا پاشایی

  ;Dبا هیچ کدومتون موافق نیستم 8)ببینین اونا هم اهو.گوزن میکشون شما بهشون هیچی نمیگین

 58. حیف نیست این پوست خرسهای خوشگل رو دریدین لرهای مضر لااقل پوست با ارزششون رو میکندین خاک عالم بر سرتمون ;D

 59. شکارچی خیلی خره

 60. آدم بیاد نزن بچه ی ا ین بی پدرمادرو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………>:(>:(>:(……………………………………………………………………

 61. قوم بی فرهنگ و بی شعور . دلم می خواست میرسیدم روی این صحنه .هر سه نفرشون رو با تفنگ های خودشون میزدم.

 62. چه بی شعورچه احمق

  چه خنگول وچه بی رحم

 63. صحنه دردناکی است قساوت آدمی که هرچی رو حق خودش میدونه ولی مقصرپنهان کسیه که براحتی جواز شکارو… داد تو این8سال که تقریبا تمام حیات وحش ایران داره از بین میره

 64. واقعا ما انسانیم که حیوون ها هم ازدستامون به خا پناه بردن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب